Wsparcie w przypadku awarii

G-SOFT

Wsparcie w przypadku awarii


Organizacje w dzisiejszej rzeczywistości technologicznej, nie są w stanie z jednej strony utrzymywać specjalistów IT z każdej dziedziny, ponieważ rozpiętość rozwiązań informatycznych jest na tyle szeroka, że oznaczałoby to utrzymywanie bardzo dużego i drogiego zespołu.

Część procesów związanych z infrastrukturą informatyczną utrzymywanych jest zazwyczaj przez siły poza firmą. Często organizacje posiłkują się zewnętrznymi zasobami pozwalającymi na konfigurację, utrzymanie czy naprawę sprzętu.


Co zapewniamy:


  • wsparcie w przypadku niepowodzenia naprawy siłami własnymi klienta,
  • wsparcie w przypadku niepowodzenia naprawy przez serwis producencki,
  • wsparcie w przypadku naprawy pogwarancyjnej,
  • wsparcie techniczne zdalne i na miejscu,
  • dostęp do dokumentacji technicznej,
  • logistykę części zamiennych.
G-SOFT

Sprawdzone rozwiązania
dla firm i instytucji!


ZOBACZ USŁUGI