Wsparcie klientów końcowych

G-SOFT

Wsparcie klientów końcowych


Świadczymy usługi wsparcia użytkowników końcowych w ramach podpisanych kontraktów. W czasie naszej działalności obsługiwaliśmy łącznie xxx przedsiębiorstw, aktualnie zaś wspieramy kilkadziesiąt organizacji. Średniomiesięcznie obsługujemy xxxxx zgłoszeń serwisowych.

W procesie wsparcia klientów końcowych świadczymy usługi korzystając z inżynierów pracujących zdalnie i na miejscu oraz osób zaangażowanych w usługi logistyczne, dzięki którym sprawnie jesteśmy w stanie dostarczyć sprzęt wolny od wad.

W naszej pracy używamy własnego systemu ticketowego lub narzędzi do obsługi serwisu używanego przez naszego klienta, jesteśmy w stanie również połączyć te dwa systemy w jeden. Nasze zespoły Wsparcia Użytkowników mają doświadczenie w dostosowywaniu się do środowiska ticketowego naszych klientów i pracowały z większością dostępnych systemów tego rodzaju.

Każdy zespół Wsparcia Użytkowników jest przeszkolony w ocenie zgłoszenia i rozwiązywania problemów z systemem, sprzętem i oprogramowaniem, z którymi borykają się klienci, jednocześnie rozumiejąc podstawowe znaczenie zarządzania i osiągania wskaźników umów SLA.


Typowe codzienne funkcje pomocy technicznej świadczone na rzecz klientów:


  • Instalowanie, aktualizowanie i konfigurowanie sprzętu, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych,
  • Budowanie, przygotowywanie i konfigurowanie odpowiedniego sprzętu wymaganego zarówno przez nowych i obecnych pracowników,
  • Identyfikowanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w pierwszej linii wsparcia obejmującego sprzęt komputerowy i oprogramowanie w komputerach stacjonarnych, notebookach, drukarkach, urządzeniach peryferyjnych, systemach telefonicznych i urządzeniach mobilnych,
  • Aktualizacja dostępu użytkowników do danych systemów ERP, CRM, billingowych i innych,
  • Koordynacja w zakresie terminowej naprawy systemu w ramach umowy serwisowej, producentów sprzętu,
  • Opracowywanie materiałów i procedur szkoleniowych,
  • Szkolenia użytkowników w zakresie prawidłowego korzystania ze sprzętu lub oprogramowania.
G-SOFT

Sprawdzone rozwiązania
dla firm i instytucji!


ZOBACZ USŁUGI