Ochrona danych

G-SOFT

Ochrona danych


Cyberbezpieczeństwo to ogół technik, procesów i praktyk stosowanych w celu ochrony sieci informatycznych, urządzeń, programów i danych przed atakami, uszkodzeniami lub nieautoryzowanym dostępem.

Cyberbezpieczeństwo to odporność systemów teleinformatycznych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy.


Zapewniamy:


  • Audyty bezpieczeństwa, analizę ryzyka oraz tworzenie polityk bezpieczeństwa,
  • Opracowanie procesów i procedur zwiększających bezpieczeństwo,
  • Szkolenia pracowników i zespołów IT,
  • Projektowanie ekosystemu bezpieczeństwa,
  • Dostawy rozwiązań ochrony sieci i serwerów,
  • Dostawy rozwiązań cyberbezpieczeństwa urządzeń końcowych,
  • Usługi Security Operation Center (SOC),
  • Usługi wsparcia po wystąpieniu incydentów, wycieków i kradzieży danych.
G-SOFT

Sprawdzone rozwiązania
dla firm i instytucji!


ZOBACZ USŁUGI