Usługi oparte o SLA

G-SOFT

Usługi oparte o SLA


SLA to skrót od angielskiego zwrotu Service Level Agreement, którym określane są umowy dotyczące poziomu oraz warunków świadczonych usług z zakresu IT.

Zawarte w dokumencie zapisy stanowią dla Klienta gwarancję jakości wykonanych przez zleceniobiorcę działań. Umowa w oparciu o SLA gwarantuje Klientowi, że jeśli zgłosi nam problem, to jesteśmy zobowiązani do zareagowania w określonym czasie. Service Level Agreement nie jest wyłącznie parametrem czasowym określającym termin, w którym musi nastąpić rozwiązanie zgłoszonego problemu. To przede wszystkim zbiór wszystkich wytycznych dotyczących współpracy serwisowej pomiędzy klientem a firmą IT.


W ramach usług SLA zapewniamy:


  • Zapewnienie parametrów serwisowych wymaganych przez Klienta,
  • Dopasowanie umowy do posiadanej infrastruktury informatycznej klienta,
  • Dostęp do najwyższej jakości specjalistów,
  • Krótkie czasy reakcji i naprawy,
  • Sprzęt i rozwiązania zastępcze,
  • Gotowość 24h/7/365,
G-SOFT

Sprawdzone rozwiązania
dla firm i instytucji!


ZOBACZ USŁUGI